Skip to content

Wat is sportfysiotherapie?

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie, voorlichting en advies voor iedereen, die wil gaan sporten, of sport als hobby of beroep heeft. De sportfysiotherapeut werkt samen in het netwerk met de sportarts en orthopedisch chirurg om uw klachten zo optimaal mogelijk te behandelen.

Wat kan de sportfysiotherapeut voor u betekenen?

De sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens het sporten gebeurt en waardoor u een blessure kunt oplopen. Als er sprake is van een blessure, stelt hij een behandelplan en revalidatieschema op, dat is afgestemd op uw mogelijkheden en op de sport die u beoefent.

Welke behandelmogelijkheden zijn er?

  • Mobiliserende technieken
  • Oefenprogramma’s met- of zonder gebruik van trainingsapparatuur
  • Braces of taping
  • Revalidatie in zaal of veld gericht terugkeer naar sporthervatting

Indien gewenst, overlegt uw therapeut met uw trainer over een aangepast trainingsschema.