skip to Main Content

Wanneer is neurorevalidatie van toepassing?

Neurorevalidatie is van toepassing voor patiënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH), zoals CVA, Parkinson, MS, of dementie.

Het dagelijks functioneren kan door deze aandoening ernstig verstoord zijn. Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van mobiliteit,  persoonlijke verzorging, communicatie, eten en drinken.

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

  • Het leren kennen van de mogelijkheden en vaardigheden, waardoor het zelfvertrouwen groeit
  • Het geven van goede voorlichting
  • Aandacht besteden aan specifieke vaardigheden, zoals lopen en opstaan uit een stoel
  • Het leren toepassen van de geleerde functies en vaardigheden in verschillende situaties
  • Het verbeteren en behouden van uw zelfstandigheid en veiligheid

Wat kan ons multidisciplinaire team hieraan toevoegen?

Afhankelijk van de problematiek kan er worden samengewerkt met de ergotherapeut en/of logopedist.

De betrokken disciplines onderzoeken wat zij kunnen betekenen voor u op het gebied van vaardigheden en communicatie. In overleg volgt er dan een behandelplan.