skip to Main Content

Wat is geriatrie fysiotherapie?

We worden ouder en blijven langer thuis wonen, een grote mate van zelfstandigheid is belangrijk.  Het niet meer goed kunnen functioneren in de thuissituatie, vaak door diverse klachten levert een complexe vraag naar de juiste zorg.

Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut. De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de zorg voor kwetsbare ouderen. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Het leren kennen van de mogelijkheden en vaardigheden, waardoor het zelfvertrouwen groeit. Aandacht besteden aan specifieke vaardigheden, zoals lopen en opstaan uit een stoel

Valpreventie: de kans op vallen neemt toe op oudere leeftijd en er is sneller lichamelijk letsel. Valpreventie en valtraining behoort tot het kennisgebied van de geriatrie fysiotherapeut. Door goed advies en het samen oefenen en verbeteren van uw balans en spierkracht wordt de kans op vallen verkleind

Goed overleg met de familie/mantelzorger en de professionele zorg over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Wat kan ons multidisciplinaire team hieraan toevoegen?

Afhankelijk van de problematiek kan er worden samengewerkt met de specialist ‘’ouderenzorg’’, ergotherapeut, buurtzorg, huisarts en verpleegkundige.

De betrokken disciplines onderzoeken wat zij kunnen betekenen voor u op het gebied van vaardigheden en communicatie. In overleg volgt er dan een behandelplan.