skip to Main Content

Een peesontsteking oftewel een Tendinose

Een peesontsteking of beter een tendinose treedt in het algemeen op wanneer een pees, lange tijd verkeerd is belast. De pees zelf kan pijnlijk zijn en gezwollen, u wordt bij een aantal bewegingen of activiteiten belemmerd door pijn.

Het materiaal van de pees waaruit de pees is opgebouwd verandert bij een tendinose, er ontstaan microscheurtjes in de vezels van de pees en er bevindt zich meer vocht tussen deze vezels.

Oorzaken

Pezen houden niet van verandering. Het ineens rustiger aan doen of juist te snel de belasting opbouwen is lastig te verwerken voor een pees. In tegenstelling tot spieren die zich veel sneller kunnen aanpassen.

Abrupte verandering in belasting kan leiden klachten, dus te snel opbouwen van sportbelasting of uitvoeren van activiteiten die niet gewoon zijn kunnen leiden tot klachten.

Algehele veroudering maakt pezen ook kwetsbaarder en gevoeliger voor bovenstaande. Daarnaast heeft voeding, langdurig stress en algehele gezondheid ook effect op het ontstaan van klachten.

 Behandeling

Is opgebouwd in de volgende stappen:

Tijdelijke vermindering activiteiten of aanpassing activiteiten

Wanneer u pas heel kort (binnen een week) pijn in uw pees heeft gekregen dan kan 2 weken absolute rust raadzaam zijn. Om daarna vervolgens weer te starten met uw activiteiten maar rustig aan te starten.

Bij klachten langer dan 6 weken starten we met lokale behandelingen in combinatie met oefentherapie.

Dry needling

Is een techniek waarbij triggerpoints in spieren behandeld worden met een acupunctuurnaald. Zijn er relevante triggerpoints aanwezig dan zal uw fysiotherapeut deze behandeling met u bespreken.

EPTE

PE (percutane elektrolyse) is een behandelmethode waarbij, onder echogeleiding, een acupunctuurnaad in de aangedane pees wordt gebracht. Tijdens deze behandeling wordt een lichte stroomprikkel toegediend. Hierdoor verbetert de doorbloeding en tevens wordt nieuw peesweefsel aangemaakt.

 Schockwave

Is een techniek waarbij we met geluidsgolven het probleem gebied aanpakken. Het is en uitermate geschikte behandelmethode voor chronische peesklachten met of zonder kalkafzetting. Shockwave zorgt voor pijndemping, een betere doorbloeding en stimuleert het peesherstel.

 Training

Wij maken gebruik van trainingsuren waarin u de mogelijkheid krijgt om onder supervisie van een gespecialiseerde (sport) fysiotherapeut te gaan trainen om zo het herstel zo goed mogelijk te laten verlopen. Alleen oefenen in de thuissituatie is vaak niet voldoende en draagt onvoldoende bij aan het herstel. Vanuit wetenschappelijk oogpunt kiezen wij ervoor om te trainen om de pees belastbaar te maken om klachtenvrij te kunnen bewegen/sporten.

Gezien de trainingsfaciliteiten van het medisch centrum Susteren optimaal zijn ingericht maken wij gebruik van deze locatie voor de trainingsuren.

Hoe lang duurt het herstel?

Vuistregel is: hoe langer de voorgeschiedenis hoe langer het herstel!

Cruciaal voor het herstel van uw pees is het volgen van een goede  training, Training kost tijd!

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd of heeft u nog verdere vragen? Neem dan gerust contact met ons op!