Skip to content

Huishoudelijk Reglement

In dit huishoudelijk reglement geven wij aan wat u van ons als praktijk en behandelend fysiotherapeut kunt verwachten, maar ook wat uw rol is als patiënt.

De praktijk

 • Uw behandelend fysiotherapeut is geregistreerd in het BIG-register (www.big-register.nl). De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Wet BIG, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen wie in het register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar.

Alle fysiotherapeuten die bij ons werken zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (www.fysionet.nl). In het CKR van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen.

 • De manueeltherapeut is geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Het NVMT stelt soortgelijke kwaliteitseisen (www.nvmt.nl).
 • U wordt altijd door u eigen fysiotherapeut behandeld. Indien uw fysiotherapeut verhinderd of ziek is, wordt u, (uiteraard met toestemming van u) behandeld door een collega.
 • Omdat onze medewerkers over verschillende specialisaties beschikken, adviseren wij u, aan de hand van uw klachten, wie u het meest optimaal kan begeleiden. Uiteraard houden wij rekening met uw persoonlijke voorkeur.
 • Op de gegevens die wij registreren is de Wet Persoons Registratie (WPR) van toepassing. Wij hanteren een privacyreglement (ter inzage bij het secretariaat).
 • Wij vragen begrip voor het feit dat een behandeling enkele minuten uit kan lopen, wij proberen wachttijd te vermijden.
 • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Informatie hierover vindt U in de wachtkamer. Mocht u een klacht hebben dan vragen wij deze klacht te uiten. Wij nemen uw klacht serieus en zullen uw opmerkingen gebruiken om onze dienstverlening te optimaliseren.
 • De betalingsvoorwaarden zijn opgesteld door de Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten en gedeponeerd bij de Arr. Rb. Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24 november 1992. Informatie hierover vind u in de wachtkamer.
 • Informatie over onze tarieven vind u eveneens in de wachtkamer

U als patient

 • Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn en plaats te nemen in de wachtkamer tot u door ons wordt opgehaald.
 • Voor de hygiëne dient u een grote handdoek mee te nemen. Traint u in de oefenzaal dan draagt u makkelijke kleding en draagt u (sport)schoenen die u alleen binnen gebruikt. U heeft de mogelijkheid om zich bij ons om te kleden.
 • Bent u verhinderd dan verzoeken wij u om geruime tijd van te voren contact met ons op te nemen, zodat wij nog onze planning kunnen aanpassen. Indien u tenminste 24-uur van te voren heeft afgezegd wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Hoewel wij uw verzekeringsgegevens checken ligt de verantwoordelijkheid of u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie en/of manuele therapie bij u zelf, kijk daarom uw polis goed na.
 • Wij vragen u om uw verwachtingen omtrent de behandeling kenbaar te
 • Wij verwachten van u dat u onze adviezen ter ondersteuning van de behandeling serieus neemt en opvolgt om zo tot een optimaal behandeleffect te komen. Heeft u vragen over de behandeling of de adviezen die wij geven dan stel deze gerust.
  Het is van belang dat u gemotiveerd deel neemt aan de behandeling.