skip to Main Content

Wat is PAV?

Mensen met PAV (ook wel etalagebenen genoemd) hebben last van vernauwde  bloedvaten in de benen en zijn in bepaalde mate beperkt in het dagelijks functioneren. De vaatklachten zijn vaak niet alleen aanwezig in de benen, maar ook bijvoorbeeld in uw organen ( hart, nieren, longen).

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Fysiotherapie bij PAV valt onder het Chronisch Zorgnet, onze gespecialiseerde fysiotherapeuten zijn hieraan verbonden. De fysiotherapeut is op de hoogte van de complexiteit van de klachten, vaak gepaard met comorbiditeiten.  De behandeling is op maat en is een combinatie van een leefstijlinterventie, gesuperviseerde looptherapie en oefentherapie om uw klachten op korte termijn te verhelpen op lange termijn uw gezondheid te waarborgen.

Vergoeding bij PAV klachten?

Bij een verwijzing van de specialist krijgt u 37 behandeling vergoed uit de  basisverzekering  waarbij uw ‘’eigen risico’’ gebruikt wordt.