skip to Main Content

Geriatrienetwerk Westelijke Mijnstreek (GNW)

FysioQ is nauw betrokken bij het GeriatrieNetwerk Westelijke Mijnstreek. Enerzijds door de deelname van enkele gespecialiseerde, Geriatrie Fysiotherapeuten, anderzijds door actief te zijn als medeoprichters / leden van de werkgroep. Het GNW kenmerkt zich als eerste in deze regio te richten op de multidisciplinaire behandeling rondom kwetsbare ouderen. Het netwerk staat voor de hoogste kwaliteit binnen de (geriatrische) – ouderenzorg en streeft er naar om de verschillende disciplines met elkaar te laten samenwerken.

Het geriatrienetwerk bestaat uit 1e en 2e lijns zorgverleners gespecialiseerd op het gebied van (complexe) ouderenzorg. Vanuit de 2e lijn neemt OMC deel en zijn de geriater, SOG, geriatrisch verpleegkundige en geriatriefysiotherapeut betrokken.

Om te kunnen deelnemen aan dit netwerk als praktijk vanuit de 1e lijn is het een vereiste om te beschikken over een geriatriefysiotherapeut ( i.o.) en wordt de voorkeur gegeven aan een ergotherapeut (EDOMAH geschoold) werkzaam in dezelfde praktijk.

Huisartsenpraktijken m.n. de POH ouderenzorg uit de regio worden allen betrokken.

Er wordt veel waarde gehecht aan korte lijnen, transparant samenwerken en goede, duidelijke communicatie. Hier zijn vaste afspraken voor gemaakt. Niet alleen empathie voor deze specifieke doelgroep maar voornamelijk de kennis en kunde op dit vakgebied zijn van belang om binnen het netwerk op hoog niveau te kunnen functioneren.